Swarovski lochrosen sew-on stone - crystal (unfoiled) - 3188 Swarovski Lochrosen Sew-on Stones

3188 5mm 001 UF

Size: 5mm

Swarovski article code 3128

Pkt:

Qty: