3188 Swarovski Lochrosen Sew-on Stones [9 ITEMS]


3188 4mm 001

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal

3188 4mm 001

Size: 4mm

Pkt:
Qty:
3188 4mm 001AB

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal Ab

3188 4mm 001AB

Size: 4mm

Pkt:
Qty:
3188 4mm 280

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Jet

3188 4mm 280

Size: 4mm

Pkt:
Qty:
3188 5mm 001

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal

3188 5mm 001

Size: 5mm

Pkt:
Qty:
3188 5mm 001AB

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal Ab

3188 5mm 001AB

Size: 5mm

Pkt:
Qty:
3188 5mm 280

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Jet

3188 5mm 280

Size: 5mm

Pkt:
Qty:
3188 6mm 001

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal

3188 6mm 001

Size: 6mm

Pkt:
Qty:
3188 6mm 001AB

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal Ab

3188 6mm 001AB

Size: 6mm

Pkt:
Qty:
3188 8mm 001

Swarovski Lochrosen Sew-on Stone - Crystal

3188 8mm 001

Size: 8mm

Pkt:
Qty: