Swarovski cube bead - crystal shimmer - 5601 Swarovski Cube Beads

5601 8mm 001 SH

Size: 8mm

Swarovski article code 5601

Pkt:

Qty: