Swarovski lemon fancy stone - crystal transparent colours - Crystal Antique Pink-001 Antp 4230 Swarovski Lemon Fancy Stones

4230 14x9mm CET

Size: 14x9mm

.

Col:

Pkt:

Qty: