Swarovski skull flatbacks - jet hematite - 2856 Swarovski Skull Flatbacks - No Hotfix

2856 18x14mm 280 HEM NHF

Size: 18x14mm

2856

Pkt:

Qty: