Swarovski skull flatbacks - jet hematite - 2856 Swarovski Skull Flatbacks - No Hotfix

2856 14x10.5mm 280 HEM NHF

Size: 14x10.5mm

2856

Pkt:

Qty: