Swarovski Skull Hotfix - jet hematite - 2856 Swarovski Skull Flatbacks Hotfix

2856 14x10.5mm 280 HEM HF

Size: 14x10.5mm

2856

Pkt:

Qty: