Swarovski kite flatbacks - jet hematite - 2771 Swarovski Kite Flat Back - No Hotfix

2771 8.6x5.6mm 280 HEM NHF

Size: 8.6x5.6mm

Pkt:

Qty: