Swarovski kite flatbacks - jet hematite - 2771 Swarovski Kite Flat Back - No Hotfix

2771 6x4.2mm 280 HEM NHF

Size: 6x4.2mm

Pkt:

Qty: